Členské příspěvky v roce 2021

Milí členové a příznivci ASPV Veltrusy,
vzhledem k přetrvávající Covid-situaci rozhodl výbor ASPV Veltrusy, že pro rok 2021 budou po celou dobu platit nižší výše členských příspěvků (poloviční částka, která je v běžných letech uplatňovaná vždy až od září), konkrétně v následující výši:

  • a. Cvičící žactvo do 18 let….….….….….….….….….…200,–Kč
  • b. Cvičící dospělí výdělečně činní….….….….….….……350,–Kč
  • c. Cvičící dospělí nevýděleční a senioři (60 let)….………250,–Kč (studenti nad 18 let, matky na rodičovské dovolené)
  • d. Zdravotně a tělesně postižení….….….….….….……..100,–Kč
  • e. Cvičitelé a funkcionáři .….….….….….….….….…….100,–Kč
  • f. Necvičící sympatizanti .….….….….….….….….…….200,– až 1000,–Kč

Příspěvky začneme aktivně vybírat teprve v okamžiku, kdy cvičení opravdu zahájíme, což zatím nikdo netuší, kdy nastane…
Samozřejmě nebráníme nikomu, aby nám případně zaplatil členské příspěvky v plné výši, pokud nás budete chtít touto formou podpořit. Jak asi tušíte, členské příspěvky tvoří významnou část příjmů ASPV Veltrusy, které používáme na uhrazení odvodů nadřazené organizaci, nákladů za pronájem a energie, pojištění, revize apod. Tyto náklady ovšem s příchodem pandemie nezmizely…

Příspěvky se budou jako obvykle zasílat na náš bankovní účet:
číslo účtu: 2100103479/2010
variabilní symbol: 1
zpráva pro příjemce: uveďte jméno, za koho se platí a částku

QR platba:

  1. Načtěte ve svém mobilním bankovnictví QR kód.
  2. Vyplňte výši členského příspěvku, který platíte.
  3. Do zprávy pro příjemce doplňte jméno, za koho platíte, a částku.
  4. Odešlete platbu.

Komentáře jsou zakázány.