KOCOURKÁČ 2018

termín: 6 . – 15.  7.  2018

téma:  Na dvoře Rudolfa II (doporučujeme před táborem přečíst knihu např. Rudolf II.: Spiknutí od Veroniky Válkové nebo Příběhy o Rudolfu II. od Martiny Drijverové)

sraz k odjezdu: pátek 6.7. v 10:10 v Kralupech na nádraží

příjezd: neděle 15. 7. v 19:19 do Kralup na nádraží

zpěvník z minulých let

seznam věcí s sebou

bezinfekčnost

prohlášení

souhlas s ošetřením

souhlas se zpracováním osobních údajů

Nezapomeňte odevzdat „Posudek o zdravotní způsobilosti“ do 30. 6. 2018!! Nově paltí: „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.“

posudek o zdravotni zpusobilosti

 

Komentáře jsou zakázány.