Vybíráme členské příspěvky na rok 2018

Vážení cvičenci a členové ASPV Veltrusy, začínáme vybírat členské příspěvky na rok 2018. Prosíme vás o jejich zaplacení do konce února 2018, a to buď bankovním převodem (podrobnosti viz níže) nebo hotově vašemu cvičiteli na vámi navštěvované hodině.
Pokud jste novými členy nezapomeňte odevzdat také vyplněnou přihlášku do ASPV Veltrusy.

Děkujeme

Platba příspěvků bankovním převodem

pro platbu členských příspěvků bankovním převodem, použijte prosím následujících údajů:

číslo účtu: 2100103479/2010
variabilní symbol: 1
zpráva pro příjemce: uveďte jméno, za koho se platí a částku

výše členských příspěvků pro rok 2018:

a. Cvičící žactvo do 18 let….….….….….….….….….…300,–Kč
b. Cvičící dospělí výdělečně činní….….….….….….……600,–Kč
c. Cvičící dospělí nevýděleční a senioři (60 let)….………400,–Kč (studenti nad 18 let, matky na rodičovské dov.)
d. Zdravotně a tělesně postižení….….….….….….……..100,–Kč
e. Cvičitelé a funkcionáři .….….….….….….….….…….100,–Kč
f. Cvičící, kteří začínají od srpna….….….….….….……..50% příslušné částky
g. Necvičící sympatizanti .….….….….….….….….…….100,– až 1000,–Kč

Pokud budete potřebovat potvrzení o zaplacení členského příspěvku pro zdravotní pojišťovnu (speciálně pro VZP), je nutné platit příspěvky hotově, abychom vám mohli vydat jimi požadované potvrzení!!!

Komentáře jsou zakázány.