Platba příspěvků bankovním převodem

Vážení cvičenci,  pro platbu členských příspěvků bankovním převodem, použijte prosím následujících údajů:

číslo účtu: 2100103479/2010
variabilní symbol: 1
zpráva pro příjemce: uveďte jméno, za koho se platí a částku

výše členských příspěvků pro rok 2015:


a. Cvičící žactvo do 18 let….….….….….….….….….…300,–Kč
b. Cvičící dospělí výdělečně činní….….….….….….…..600,–Kč
c. Cvičící dospělí nevýděleční a senioři (60 let)….….400,–Kč (studenti nad 18 let, matky na rodičovské dov.)
d. Zdravotně a tělesně postižení….….….….….….……100,–Kč
e. Cvičitelé a funkcionáři .….….….….….….….….….….100,–Kč
f. Cvičící, kteří začínají od srpna….….….….….….……50% příslušné částky
g. Necvičící sympatizanti .….….….….….….….….….….100,– až 1000,–Kč

Komentáře jsou zakázány.