KOCOURKÁČ_platby

Zaplacení táborového účastnického poplatku proveďte převodem nebo složenkou na bankovní účet ASPV Veltrusy číslo 2100103479 kód banky 2010, jako variabilní symbol uveďte den a měsíc narození dítěte a poslední číslici roku narození (například pro dítě narozené 1. 4. 2002 uveďte variabilní symbol 142). Pokud provádíte platbu pro více dětí najednou, uveďte variabilní symbol podle narození nejstaršího placeného dítěte. Jako specifický symbol uveďte 2020, v rubrice zpráva pro příjemce doporučujeme uvést jméno dítěte.

  • cena tábora je 2 300,- Kč a dále musí mít účastníci zaplacené příspěvky ASPV Veltrusy pro rok 2020 ve výši 400 Kč

Komentáře jsou zakázány.