Členské příspěvky na rok 2020

Vážení cvičenci a členové ASPV Veltrusy, začínáme vybírat členské příspěvky na rok 2020. V letošním roce se členské příspěvky zvyšují o 100 Kč. Jedním z důvodů je to, že v roce 2020 nás čeká navýšení odvodů za jednotlivého člena do naší střešní organizace ČASPV, a dalším argumentem pro zvýšení byl i fakt, že jsme nezvyšovali členské příspěvky již od roku 2013.

Prosíme vás o zaplacení příspěvků do 15. února 2020, a to buď bankovním převodem (podrobnosti viz níže) nebo hotově vašemu cvičiteli na vámi navštěvované hodině.
Pokud jste novými členy nezapomeňte odevzdat také vyplněnou přihlášku do ASPV Veltrusy.

Děkujeme

Přesnou výši členských příspěvků najdete v článku níže.

Platba příspěvků bankovním převodem

pro platbu členských příspěvků bankovním převodem, použijte prosím následujících údajů:

číslo účtu: 2100103479/2010
variabilní symbol: 1
zpráva pro příjemce: uveďte jméno, za koho se platí a částku

výše členských příspěvků pro rok 2019:

a. Cvičící žactvo do 18 let….….….….….….….….….…400,–Kč
b. Cvičící dospělí výdělečně činní….….….….….….……700,–Kč
c. Cvičící dospělí nevýděleční a senioři (60 let)….………500,–Kč (studenti nad 18 let, matky na rodičovské dovolené)
d. Zdravotně a tělesně postižení….….….….….….……..100,–Kč
e. Cvičitelé a funkcionáři .….….….….….….….….…….100,–Kč
f. Cvičící, kteří začínají od srpna….….….….….….……..50% příslušné částky
g. Necvičící sympatizanti .….….….….….….….….…….200,– až 1000,–Kč

Komentáře jsou zakázány.