Potvrzení o zaplacení příspěvků pro zdravotní pojišťovnu

Pokud potřebujete vystavit potvrzení o zaplacení členských příspěvků pro zdravotní pojišťovnu, postupujte prosím následovně:

  1. na adresu aspv@veltrusy.cz zašlete email s předmětem „potvrzení o zaplacení“. Tento e-mail zašlete nejpozději 4 dny před požadovaným termínem vyzvednutí potvrzení.

2. Do emailu uveďte za jakého člena má být potvrzení vystaveno

3. Upřesněte jakou formu má potvrzení o zaplacení mít – buď pokladní doklad, který je automatickým výstupem ze systému evidence členů (Je na něm uvedeno jméno, datum narození, datum uhrazení příspěvků) nebo jiná forma potvrzení (v tomto případě specifikujte co vše má textové potvrzení obsahovat)

4. Uveďte na jaké cvičení člen, pro kterého má být potvrzení vystaveno dochází.

5. Uveďte termín, kdy si potvrzení vyzvednete. (Potvrzení je možné vyzvednout ve čtvrtky buď v 11,00 nebo 17,00 v šatnách sokolovny u přítomného cvičitele)

Aby mohlo být potvrzení vystaveno, musí být uhrazeny členské příspěvky a odevzdána vyplněná členská přihláška.

Komentáře jsou zakázány.