Platba příspěvků bankovním převodem

Vážení cvičenci,  pro platbu členských příspěvků bankovním převodem, použijte prosím následujících údajů:

číslo účtu: 2100103479/2010
variabilní symbol: 1
zpráva pro příjemce: jméno cvičence, částka

Cvičící, kteří začínají od srpna platí pouze polovinu ročního příspěvku. Ti, kdo platí příspěvek poprvé (t.zn. nebyli v minulosti členy ASPV Veltrusy) odevzdají nejprve vyplněnou přihlášku a teprve potom zašlou platbu na náš účet.

Výše členských příspěvků na kalendářní rok:


a. Cvičící žactvo do 18 let….….….….….….….….….….300,–Kč
b. Cvičící dospělí výdělečně činní….….….….….….……600,–Kč
c. Cvičící dospělí nevýděleční a senioři (60 let)….………400,–Kč (studenti nad 18 let, matky na rodičovské dov.)
d. Zdravotně a tělesně postižení….….….….….….…..…..100,–Kč
e. Cvičitelé a funkcionáři .….….….….….….….….………100,–Kč
f. Cvičící, kteří začínají od srpna….….….….….….…….50% příslušné částky
g. Necvičící sympatizanti .….….….….….….….….………100,– až 1000,–Kč

Komentáře jsou zakázány.